LIVE
Skype podrška
22.01.2020. informacija
037 446 446
ЋирилицаEnglish
   
Osnovna tema projekta je poboljšanje postojećih servisnih usluga Gradske uprave i gradskih komunalnih preduzeća (JKP "Kruševac", JKP "Vodovod", JKP "Gradska toplana", JP "Direkcija za urbanizam i izgradnju" i JP "Poslovni centar"), kroz jedinstven informativni centar.


Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta života građana i povećanje efikasnosti gradskih i komunalnih službi, a specifični cilj - izgradnja kapaciteta lokalne samouprave kroz osnivanje Kontakt centra kao savremenog tehnološkog rešenja koje građanima treba da obezbedi brže i efikasnije servisiranje u oblasti komunalnih i potreba Gradske uprave.

Rezultati projekta:

  • osnivanje Kontakt centra Grada Kruševca
  • opremanje hardverskom opremom i licenciranim softverima Gradske uprave i javnih preduzeća
  • obučeno osoblje za korišćenje softvera Kontakt centra
  • obavljena potrebna istraživanja
  • sprovedena intenzivna kampanja informisanja građana i donosioca odluka o značaju Kontakt centra za lokalnu samoupravu.

Očekivanja su:

  • bolja organizacija gradskih službi u cilju kvalitetnije i jeftinije usluge za građane i biznis sektor
  • brže reagovanje i rešavanje zahteva građana vezanih za gradska i komunalna pitanja
  • pripremljeni kadrovi za tačno, ažurirano i blagovremeno informisanje građana javnim podacima
  • poboljšanje interne saradnje u lokalnoj samoupravi i saradnja lokalne samouprave sa javnim preduzećima i ustanovama.

Realizacijom projekta i implementacijom Kontakt centra u Gradsku upravu građani će svoje zahteve podnositi odgovarajućim upitom: telefonom, internetom, faksom, sms porukom, poštom ili lično. Pored zahteva građani će moći da traže informacije, upućuju predloge ili daju obaveštenja nekoj od gradskih ili komunalnih službi. Operater Kontakt centra koji formira servisni zahtev u realnom vremenu obaveštava građanina o statusu njegovog zahteva.

Projekat finansira Evropska unija, ukupna vrednost je 192.345 eura, sprovodi SKGO, partneri na projektu su Opština Žalec (Slovenija), Razvojna agencija Savinja i Regionalni centar za mala i srednja preduzeća.

 

Implementacija projekta trajaće do 01.04.2012. godine.